Vol.69 Contents (2017)

No.1 February 2017

.......... Shuhei Mano (69, 1-37)
.......... Christophe Ley, Yvik Swan and Thomas Verdebout (69, 39-62)
.......... Qinqin Hu and Lu Lin (69, 63-96)
.......... Jun Zhang, Zhenghui Feng, Peirong Xu and Hua Liang (69, 97-120)
.......... Huijun Guo and Youming Liu (69, 121-144)
.......... Liwen Zhang, Huixia Judy Wang and Zhongyi Zhu (69, 145-168)
.......... Yongjin Li, Qingzhao Zhang and Qihua Wang (69, 169-187)
.......... Ann-Kathrin Bott and Michael Kohler (69, 189-214)
.......... Taras Bodnar and Thorsten Dickhaus (69, 215-230)
.......... Donald E. K. Martin and Laurent Noé (69, 231-248)

No.2 April 2017

.......... Xiaohui Liu, Qihua Wang and Yi Liu (69, 249-269)
.......... Ao Yuan, Mihai Giurcanu, George Luta and Ming T. Tan (69, 271-302)
.......... Jean-François Coeurjolly (69, 303-331)
.......... Andrew M. Raim, Nagaraj K. Neerchal and Jorge G. Morel (69, 333-364)
.......... Jiang Hu, Zhidong Bai, Chen Wang and Wei Wang (69, 365-387)
.......... Giacomo Aletti and Matteo Ruffini (69, 389-416)
.......... Pawel Marcin Kozyra and Tomasz Rychlik (69, 417-428)
.......... Christopher Partlett and Prakash Patil (69, 429-460)
.......... Vygantas Paulauskas and Marijus Vaičiulis (69, 461-487)
.......... Yong Kong (69, 489-495)

No.3 June 2017

.......... Yong Kong (69, 497-512)
.......... Michaela Prokesová, Jirí Dvorák and Eva B. Vedel Jensen (69, 513-542)
.......... Dominique Fourdrinier, Fatiha Mezoued and William E. Strawderman (69, 543-570)
.......... Ke-Hai Yuan and Peter M. Bentler (69, 571-597)
.......... Shan Luo and Gengsheng Qin (69, 599-626)
.......... Ping Wu, Xinchao Luo, Peirong Xu and Lixing Zhu (69, 627-646)
.......... Jing Xi, Jin Xie and Ruriko Yoshida (69, 647-671)
.......... Elizabeth Gross, Sonja Petrović and Despina Stasi (69, 673-704)
.......... Chang Xuan Mao, Cuiying Yang, Yitong Yang and Wei Zhuang (69, 705-716)

No.4 August 2017

.......... N. Balakrishnan, M.V. Koutras and F.S. Milienos (69, 717-735)
.......... Darinka Dentcheva, Spiridon Penev and Andrzej Ruszczynski (69, 737-760)
.......... Weihua Zhao, Riquan Zhang, Yazhao Lv and Jicai Liu (69, 761-789)
.......... Samuel Vaiter, Charles Deledalle, Jalal Fadili, Gabriel Peyré and Charles Dossal (69, 791-832)
.......... Koji Tsukuda (69, 833-864)
.......... Diane Donovan, Benjamin Haaland and David J. Nott (69, 865-878)
.......... Hong Van Le (69, 879-896)
.......... Shaogao Lv, Xin He and Junhui Wang (69, 897-923)
.......... Fabian Mies and Stefan Bedbur (69, 925-944)

No.5 October 2017

.......... Moosup Kim and Sangyeol Lee (69, 945-968)
.......... L. Baringhaus, B. Ebner and N. Henze (69, 969-995)
.......... Sunghoon Kwon, Jeongyoun Ahn, Woncheol Jang, Sangin Lee and Yongdai Kim (69, 997-1025)
Erratum to: A doubly sparse approach for group variable selection
.......... Sunghoon Kwon, Jeongyoun Ahn, Woncheol Jang, Sangin Lee and Yongdai Kim (69, 1027-1027)
.......... Omer Ozturk (69, 1029-1057)
.......... Hanfang Yang and Yichuan Zhao (69, 1059-1073)
.......... Nicolas Grosjean and Thierry Huillet (69, 1075-1097)
.......... Minggen Lu (69, 1099-1127)
.......... James C. Fu and Wan-Chen Lee (69, 1129-1139)
.......... Yusuke Shimizu (69, 1141-1154)
.......... P. Vellaisamy (69, 1155-1176)