Vol.75 Contents (2023)

No.1 February 2023

.......... Lyu Ni and Jun Shao (75, 1-15)
.......... Jinhui Guo and Yingyin Lu (75, 17-37)
.......... Jingjing Wu, Tasnima Abedin and Qiang Zhao (75, 39-70)
.......... Suneel Babu Chatla (75, 71-97)
.......... Yoshikazu Terada and Hidetoshi Shimodaira (75, 99-125)
.......... Vo Nguyen Le Duy and Ichiro Takeuchi (75, 127-157)
.......... Jonas Baillien, Irène Gijbels and Anneleen Verhasselt (75, 159-200)

No.2 April 2023

.......... Yuri Goegebeur, Armelle Guillou and Jing Qin (75, 201-231)
.......... Min Tsao (75, 233-250)
Correction to: Group least squares regression for linear models with strongly correlated predictor variables
.......... Min Tsao (75, 251-251)
.......... Amina Shahzadi, Ting Wang, Mark Bebbington and Matthew Parry (75, 253-280)
.......... Keisuke Hanada and Tomoyuki Sugimoto (75, 281-302)
.......... Mariusz Bieniek and Luiza Pańczyk (75, 303-333)
.......... Tino Werner (75, 335-368)
.......... Qiuping Wang, Yuan Zhang and Ting Yan (75, 369-392)

No.3 June 2023

.......... Toshio Honda and Chien-Tong Lin (75, 393-424)
.......... Brajendra C. Sutradhar (75, 425-462)
.......... Xiaojun Mao, Zhonglei Wang and Shu Yang (75, 463-492)
.......... Shaomin Li, Kangning Wang and Yong Xu (75, 493-510)
.......... Yuichi Goto, Kotone Suzuki, Xiaofei Xu and Masanobu Taniguchi (75, 511-532)

No.4 August 2023

.......... Yuma Uehara (75, 533-565)
.......... Kare Kamila (75, 567-592)
.......... M. Arendarczyk, T. J. Kozubowski and A. K. Panorska (75, 593-617)
.......... Zeyu Wu, Cheng Wang and Weidong Liu (75, 619-648)
.......... Zishu Zhan, Yang Li, Yuhong Yang and Cunjie Lin (75, 649-681)
.......... Elena Pesce, Fabio Rapallo, Eva Riccomagno and Henry P. Wynn (75, 683-704)

No.5 October 2023

.......... Shibin Zhang (75, 705-729)
.......... Florian Dussap (75, 731-771)
.......... Abhijit Mandal, Beste Hamiye Beyaztas and Soutir Bandyopadhyay (75, 773-798)
.......... Nannan Ma, Hailin Sang and Guangyu Yang (75, 799-832)
.......... Shaoting Li and Jiahua Chen (75, 833-853)
.......... Yasuhito Tsuruta and Masahiko Sagae (75, 855-886)

No.6 December 2023

.......... Conor Kresin and Frederic Schoenberg (75, 887-909)
.......... Hengfang Wang and Jae Kwang Kim (75, 911-929)
.......... Kuangnan Fang, Jingmao Li, Yaqing Xu, Shuangge Ma and Qingzhao Zhang (75, 931-948)
.......... Xiuli Wang, Jingchang Shao, Jingjing Wu and Qiang Zhao (75, 949-977)
.......... Chihiro Watanabe and Taiji Suzuki (75, 979-1009)
.......... Bruno Ebner, Adrian Fischer, Norbert Henze and Celeste Mayer (75, 1011-1038)
.......... Yuqing Ma, Peijie Wang and Jianguo Sun (75, 1039-1062)